29 zaterdag 9 september in het gemeenschapshuis een ouderwetse oergezellige kermisdansavond orkest New White Stars aanvang 21.00 uur entree vrij

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 29