REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 18e jaargang no. 34 RABOBANK: No. 14.00.01.751 7 september 1989 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR KERMIS OOSTRUM 1989: 9, 10, 11 en 12 SEPTEMBER De kermis in Oostrum begint op zaterdag 9 september en eindigd op dinsdag 12 september te 24.00 uur. De kermisattracties dienen op de volgende uren voor publiek open te gaan: - zaterdag 17.00 uur; - zondag 13.00 uur; - maandag en dinsdag 15.00 uur. De kermis-exploitanten mogen de attracties ook eerder openen Op het gebruikelijke kermisterrein worden de volgende attracties geplaatst: 1. Autoscooter) ^2. Boksbal (expl. Boeken uit Helmond); 3. Babysport 4. Suikerspin-popcorn-pinda (expl. Lutjens uit Roermond) 5. Rupsbaan (expl. Ockers uit Wijchen) 6. Nougat-suikerkraam (expl. Camps uit Horst) 7. Schietkraam (expl. Regter uit Langenboom) 8. Lijntrekspel annex bussensport 9. Balco rotor 10. Schuivenspel) 11. Viskraam (expl. A. van Spronsen uit Boskoop) (expl. N. van Spronsen uit Delft) (expl. mw. Rutten-Peters uit Tegelen) (lees verder op pagina 3) O-O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1