T.O.P. Al Oostrum A2 aanvang: 14.30 uur vertrek: 13.45 uur (per auto) E.W.C. Cl - Oostrum Cl aanvang: 12.30 uur vertrek: 11.45 uur (per auto) Hegelsom Dl - Oostrum Dl aanvang: 11.00 uur vertrek: 10.15 uur (per auto) Meterik El - Oostrum El aanvang10.00 uur vertrek: 09.25 uur (per auto) T Oostrum E2 - Wittenhorst E6 Meterik Fl - Oostrum Fl aanvang: 10.00 uur aanvang1100 uur vertrek: 10.25 uur (per auto) Oostrum F2 - Wittenhorst F2 aanvang: 10.00 uur De nieuwe verdeling van de F-spelers in Fl- en F2- spelers, wordt middels het publikatiebord bekend ge maakt. Deze verdeling gaat in per 9 september a.s. Op zondag 17 september 1989 wordt het jaarlijkse Br. Huijberstournooi georganiseerd. Wij gaan er van uit dat alle E- en F-spelers van onze club aan dit tournooi zullen deelnemen. Een verdeling van de diverse spelers wordt later bekend gemaakt evenals het aanvangstijdstip. Kantine voetbalvereniging Oostrum zoekt beheerder De voetbalvereniging Oostrum zoekt met ingang van 1 oktober 1989 een nieuwe beheerder/beheerster voor haar kantine De openingstijden van de kantine zijn afhankelijk van voetbalaktiviteiten maar zullen in ieder geval de donder dagavond en zondag bevatten. Er zijn diverse vormen van vergoedingen denkbaar, varië rend van een vaste vergoeding tot het pachten van de kantine tegen een vast of variabel bedrag. Heeft u belangstelling voor het alleenbeheer van de kantine of het beheer in samenwerking met een andere belangstellende, neem dan even voor zaterdag 9 september 11

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 11