REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 18e Jaargang no. 32 RABOBANK: No. 14.00.01.751 24 augustus 1989 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 21.00 UUR Geachte Ouderen van Oostrum, De wekelijkse activiteiten voor de Ouderen zullen dit jaar beginnen op donderdag 7 september. Wij beginnen de eerste bijeenkomst met een smakelijke verrassing en nodigen alle Ouderen (ter kennismaking ook de niet-leden) uit om om 14.00 uur in het Gemeenschapshuis aanwezig te zijn. Behalve voor de recreatie komt op de bijeenkomsten ook de belangenbehartiging voor de Ouderen op velerlei gebied aan de orde. Dus zowel voor het wonen, als voor de vita liteit als voor de gezondheidszorg. Voor de belangenbehartiging is het aantal leden voor de vereniging en daarmede ook voor de Katholieke Bond van ^Ouderen van groot belang. Voor onze vereniging is het ledental raede belangrijk omdat de Gemeentelijke subsidie van het ledental afhankelijk is. Wij zullen dan ook een nieuwe actie voor het uitbreiden van het ledental gaan opzetten Voor alle Ouderen is het onderhouden van contacten met anderen van groot belang. Om deze contacten tot stand te brengen en te onderhouden zijn de wekelijkse bijeenkom sten bijzonder geschikt. Voor de leden dan ook het advieskomt trouw naar de bijeenkomsten en voor de nieuwe generatie van Ouderen komt kennismaken op de eerste wekelijkse bijeenkomst. U bent allen van harte welkom! Het bestuur. 1 O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- o- VERENIGING VAN OUDEREN TE OOSTRUM OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1