REDAKTIE: Mgr. Hansseastraat 44 18e jaargang no. 30 RABOBANK: No. 14.00.01.751 3 augustus 1989 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR Aankomende week verschijnt het Oostrum1s Weekblad niet De Redaktie o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o™" o- o- o- o- o- o~ o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o r Zaterdag 5 augustusop deze eerste zaterdag van de maand wordt er oud papier opgehaald. De leden die hiervoor morden gevraagd, worden verzocht om 10.00 uur bij de tuinbouwloods aan de Stationsweg te zijn. Het oud papier kan tot 10.00 uur gebundeld aan de straat worden klaar gezet, bovendien zal op deze zaterdag ook het oud papier worden opgehaald op de Boschhuuze. Zondag 13 augustusoptreden Eikenhofkapel in Velden Maandag 14 augustusop deze maandag worden weer de eerste repetities na de vakantie-periode gehouden, van 18.00 - 19.00 uur: repetitie voor het jeugdorkest van 20.00 - 22.00 uur: repetitie voor het grote orkest MUZIEKVERENIGING ytpMnW'me QAMb G OOSTRUM-VENRAY O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1