REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 18e jaargang no. 28 RABOBANK: No. 14.00.01.751 20 juli 1989 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR In de week van 7 tot en met 11 augustus, week 32, verschijnt het Oostrums Weekblad NIET. Wij wensen U allen een prettige vakantie! de redaktie o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o PEUTERSPEELZAAL 't ROMMELHÖFKE Na de vakantie willen we het zand uit de zandbak verver sen. Uit hygiënisch oogpunt is het niet verstandig dit zand voor een zandbak te gebruiken. Iedereen die zand kan gebruiken mag het tot 14 augustus eruit halen. "Tilt U wel even vantevoren laten weten hoeveel U denkt nodig te hebben. U kunt dit laten weten aan Annie Direks, telefoon 10653. Bestuur en leidsters o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o In de week van 7 tot en met 11 augustus, week 32, verschijnt het Oostrums Weekblad NIET. Wij wensen U allen een prettige vakantie de redaktie O- o- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1