REDAKTIEMgr. Hanssenstraat 44 18e jaargang no. 27 RABOBANK: No. 14.00.01.751 13 juli 1989 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR In de week van 7 tot en met 11 augustus, week 32, verschijnt het Oostrums Weekblad NIET. Wij wensen U allen een prettige vakantie de redaktie AGENDA, 1989 4 t/m 7 juli Fietsvierdaagse "De Peel", T.W.C. 6 juli Fietsvierdaagse O.V.B. 1 aug. Bestuursvergadering Korfbalvereniging Oostrum in de kantine om 20.00 uur. 13 aug. Harmonie, optreden Eikenhofkapel in Velden 14 aug. Harmonie, eerste repetitie na de vakan tieperiode 19 aug. Jeugdmarkt ADOR. 19 aug. Volleybaltournooi De Aide Beek 22 aug. Fietsorientatietocht naar KevelaerL.V.B. 1 O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1