In verband met de vakantie-periode zal er op woensdag 5 juli geen repetitie meer zijn. De eerste repetities na de vakantie worden weer gehouden op maandag 14 augustus voor orkest en jeugdorkest en op woensdag 16 augustus voor het tamboerkorps. In de tussenliggende periode wensen wij allen een fijne en plezierige vakantie toe. o- o- o- o- o- o- o— o- o- o— o- o- o- o- o- o- o— o- o- o- o- o- o- o— o— o— o— o- AGENDA. 1989 1 3 4 7 6 1 19 19 22 26 27 juli juli 4 juli t/m juli juli aug. 13 aug. 14 aug. aug aug aug en aug 2 7 aug 5 sept 5 sept 9 sept 16 sept 19 sept Harmonie, oud papier ophalen. Harmonie laatste repetitie voor de vakan tieperiode Bestuursvergadering Korfbalvereniging Oostrum in de kantine om 20.00 uur. Fietsvierdaagse "De Peel", T.W.C. Fietsvierdaagse O.V.B. Bestuursvergadering Korfbalvereniging Oostrum in de kantine om 20.00 uur. Harmonie, optreden Eikenhofkapel in Velden Harmonie, eerste repetitie na de vakan tieperiode Jeugdmarkt ADOR. Volleybaltournooi De Aide Beek Fietsoriëntatietocht naar Kevelaer L.V.B.*; Jubileumviering 10-jarig bestaan tennis vereniging Gezinsfietstocht 3 T.W.C. H. Mis en avond over klinische voeding door Marijke Camps. O.V.B. Bestuursvergadering Korfbal vereniging Oostrum in de kantine om 20.00 uur. Bloemenaktie Oostrumsezangkompeneej Zeskamp en feestavond De Aide Beek Vergadering werkcomité Oostrum. 4

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 4