6 J/p,at ma nie. a/u& C (iaUióVAiieia OOSTRUM-VENRAY donderdag 29 juni: optreden Eikenhofkapel op St.Servati- us zaterdag 1 juli: op deze eerste zaterdag van de maand wordt er oud papier opgehaald. Tot 10 uur kan het oud papier, zoveel mogelijk gebundeld, aan de straat worden klaar gezet, vanaf dat tijdstip zal het door onze leden worden opgehaald. maandag 3 juli: repetities in het gemeenschapshuis, van 18.00 - 19.00 uur: repetitie voor het jeugdorkest van 19.00 - 20.00 uur: repetitie voor het tamboerkorps van 20.00 - 21.15 uur: repetitie voor het grote orkest. Omdat de repetitie van deze maandag tevens de laatste repetitie is voor de vakant ie-periode zullen we de periode van activiteiten samen afsluiten, na de verkorte repetitie van het grote orkest. Wij nodigen daarom alle leden uit om, voor zover al niet bij de repetitie aanwezig, om 21.15 uur in het gemeen schapshuis te zijn. INSCHRIJFFORMULIER DAGTOCHT Vereniging van Ouderen Nevenstaande: Adres: wenst deel te nemen aan de dagtocht, welke gepland is op donderdag 22 augustus door de Vereniging van Ouderen te Oostrum. Voor het bestuur J. Claessens. 3ze strook uitknippen en inleveren bij een van de bestuursleden MUZIEKVERENIGING 3

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 3