f Kostbaarheden, onvervangbare stukken of waarde volle papieren verdienen een veilige bergplaats. De Rabobank biedt u zo'n bergplaats: een solide privékluis in de professioneel beschermde bank kluis. Voor een klein bedrag per jaar staat een eigen safeloket permanent tot uw beschikking. Kom even langs voor meer informatie. 21 De Rabobank bewaart uw kostbare spullen veilig Rabobank Q Meer bank voor je geld

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 21