REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 1AB0BANK: No. 14.00.01. 751 18e jaargang no.25 29 juni 1989. KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. Verenigiiig van Ouderen te Oostrum, Dagtocht De op de jaarvergadering geplande dagtocht naar Arnhem heeft wegens te geringe belangstelling geen doorgang kunnen vinden. Hierom ls gezocht om in samenwerking met een andere vereniging een gezamenlijke tocht te organiseren. De Ouderen Vereniging van het dorp Veulen is voornemens om op dinsdag 22 augustus een dagreis door Zuid-Limburg en vervolgens door enkele touristische plekjes in de Ardennen de bedevaartplaats Baneux te bezoeken. Waarschijnlijk kunnen ook de belangstellenden van onze vereniging aan deze reis deelnemen. Gepland is om na afloop van deze reis in eigen dorp in zaal het Veulen te gaan dineren. De deelname aan. dit diner is geheel vrijblijvend. De reis inclusief diner zal pl.min. f. 52,- gaan kosten. Belangstellenden voor deze dagtocht kunnen zich door het invullen van onderstaande strook voor deze reis opgeven. Deze strook dan inleveren bij een van de bestuursleden van onze veren ig ing Op pagina 3 vindt U een inschrijfformulier voor deze dagtocht. 1 O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- o- OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1