JEUGDVOETBAL S.V. OOSTRUM Op donderdag 3 augustus is er een bijeenkomst in de kantine van onze club voor alle A-spelers. Op deze avond zal Jan Minten uitleggen wat zijn plannen voor het komende seizoen zijn. Ook de leiders van de A worden hier uiteraard verwacht. De trainingen voor alle jeugdelftallen/groepen beginnen in de week van 7 augustus. De exacte aanvangstijdstippen en wie jullie trainer is, wordt nog medegedeeld. Op zaterdag 12 augustus worden er vriendschappelijke wedstrijden gespeeld door de diverse elftallen/groepen Willen de spelers die in de maand augustus wegens vakan tie, of andere redenen niet aanwezig kunnen zijn dit schriftelijk of mondeling mededelen aan een van onder staande personen. - Sjef Claessens, Kogeldistel 16, Landweert, telnr. 89156 - Ton Broeren, Randenrade 54, Oostrum, telnr. 87610 De jeugdleiders van S.V. Oostrum wensen iedereen een prettige vakantie en een plezierig nieuw voetbalseizoen toe o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- B.C. S.N.A. Zaterdag 8 juli midgetgolf op de banen van "Buitenlust" te Venray, aanvang 06.30 uur. 's Avonds gezellig samen zijn en uit reiking bekers P.K. - O.C. en V.B.B. in ons clubge bouw. Bij slecht weer binnen midgetgolf in ons clubgebouw. o- o- o- o- o- o— o- o- o- o- o- o- o— o- o- o- o- o- o- o- o- o— o- o- o- o— o- o- o 16 SPORTVERENIGING OOSTRUM

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 16