De onderdelen worden afgewerkt in groepjes van 5 of 6 kinderen, bij elk groepje is begeleiding. Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 09.30 - 10.00 uur: 10.00 uur: 10.15 - 12.30 uur: 12.30 - 13.30 uur: 13.30 - 16.00 uur: 16.00 uur: Aankomst kinderen Opening Zeskamp voor de groepen 3, 4, 7 en ouder Dropping voor de groepen 5 en 6. Middagpauze (pick-nick) Zeskamp voor de groepen 5 en 6. Dropping voor de groepen 7 en ouder Krantenspel voor de groepen 3 en 4. Prij suitreiking. Het belooft een gezellige en sportieve dag te worden, we verwachten dan ook dat jullie allemaal meedoen. Ben je deze dag verhinderd, meld je dan af bij de lei ding, dan kunnen we op tijd de groepjes indelen. Ook jullie ouders zijn van harte welkom ADOR aan te moedigen of om hier of daar een helpende hand toe te steken bestuur en leiding ADOR AGENDA, 1989 8 juni Interne vergadering Oudervereniging. 8 juni Harmonie, bestuursvergadering. 10 juni Feestavond voetbalclub. 11 juni Harmonie, inhalen Avondvierdaagse Venray 12 juni Bestuursvergadering S.V.0. 17 juni Rollebol '89 ADOR e.a. 17 juni H. Vormsel. 19 juni Geledingenvergadering 20 juni Vergadering werkcomité Oostrum. 25 juni Harmonie, optreden Eikenhofkapel in Veltum 26 juni Open huis Basisschool O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 5