(gezakelijk) inkomen: contante waarde: niet meer dan f 33.500,00 f 33.501,00 t/m f 36.000,00 f 36.001,00 t/m f 38.500,00 f 38.501,00 t/m f 41.000,00 f 41.000,00 t/m f 43.500,00 f 41,000,00 f 32. 500,00 f 25.000,00 f 17.500,00 f 10.000,00 Bedraagt het inkomen meer dan f 43.500,00 doch niet meer dan f 46.000,00, dan wordt een bijdrage ineens van f 5.000,00 verstrekt. Autochtonen van Oostrum die geïnteresseerd zijn in de aankoop van deze woning, dienen zo spoedig mogelijk in contact te treden met Th. Franssen, kamer 201 van het gemeentehuis, tel. 04780 - 23419. o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o Hallo jongelui 5* Zaterdag 17 juni is er in Oostrum bij de Watermolen een grootse sport- en spel- leninstuif Deze dag, "Rollebol" ge naamd wordt georganiseerd door de jeugdclubs uit Noord-Limburg die aangesloten zijn bij het V.J.L. Alle leden van deze verenigingen kunnen hieraan gratis meedoen W Jtmi De volgende onderdelen staan op het programma: - Grote zeskamp met zeephelling en nog vele andere behen digheidsspelen. - Dropping-speurtocht, vanuit de Geysterse bossen terug naar de Watermolen. - Groot krantenspel bestaat uit een twintigtal spelletjes met en over kranten. 4 nieuws (Rttldvl 81

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 4