van school i.v.m. nog door het team te verrichten werk zaamheden Let wel: de laatste middag van het schooljaar! De zomervakantie begint daarom op vrijdag 30 juni om 11.30 uur of 12.00 uur. o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o— o- o- o- WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN: 10 en 11 juni 1989 Vanaf zaterdag 8 uur tot zondagavond 24 uur nemen waar voor de patiënten van de huisartsen: DrBloemen - Lankveld - Gabeler - Wittgen en Schraven: Dr. Bloeten, Stationsweg, 15 tel. 81465 en voor de patiënten van de huisartsen: Drvan Thiel - Corver - van Loon - Vercauteren - Schmeetz - de Muinck Keizer en de Vocht: Dr. v. Loon, Patersstraat 60, Tel. 88800 Voor spoedgevallen kunt U op genoemde data terecht bij de genoemde doktoren: 's morgens van 10.00 - 11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur WEEKEND- EN NACHTDIENSTEN VENRAYSE APOTHEKEN: 84879 Openingstijden weekend: zaterdag van 09.00 - 13.00 uur 18.00 - 19.00 uur - zondag van 10.00 - 12.00 uur 18.00 - 19.00 uur 2 O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O— O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 2