B.C. S.N.A. Bil j artvrienden Op woensdag 14 juni sluiten we het seizoen '88-'89 met de jaarvergadering in ons clubgebouw "De Karklingel". In verband met belangrijke agendapunten zoals: indeling teams en opgave V.B.B. '89-'90, is jullie aanwezigheid "een must". Aanvang: leden 20.00 uur en bestuur 19.00 uur. Tot slot de eindresultaten van de Persoonlijke Kampioen schappen en de Onderlinge Kompetitie die U nog van mij te goed heeft P.K.zeven leden gaven zich op voor deelname en alle zeven behaalde de finale in hun klasse (2e, 3e of 4e). In de prijzen vielen: H. van Dijk 2e in de 3e klasse tot 4 gem. E. van de Venne 3e in de 3e klasse tot 4 gem. O.C.: Elf leden gaven zich op voor deelname. Traditiegetrouw verliep t weer erg spannend. Uiteinde lijk eindigde H. van de Heuvel en G. Vermeulen ieder met een verliespartij als eerste. Volgens 1t reglement moest een barrage de beslissing brengen. In een gel ijkopgaande strijd besliste H. van de Heuvel de partij in zijn voor deel, en behaalde daarmee zijn derde clubkampioenstite1 Met vriendelijke sportgroetensecretaris. Biljartvrienden Iedereen aanwezig op de receptie van ons le en 3e kampioensteam willen wij hartelijk bedanken voor de getoonde belangstelling, attenties en felicitaties. Een bij zonder woord van dank aan de Harmonie voor de serenade en de Eikenhofkapel voor de muzikale omlijsting van deze receptie/feestavond Met vriendelijke sportgroeten, leden en bestuur B.C. S.N.A. o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o 14

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 14