KERKDIENSTEN O.L. VROUW GEBOORTE PAROCHIE OOSTRUM Zaterdag 19.00 u. Zondag 08.30 u 10.00 u 10 - 18 juni Pierre Jacobs, overl. ouders Achten- Verdijk en Harry Uit dankbaarheid Jaard. Maria Jacoba Verheijen-Mi- chels, Piet Litjens, Piet Custers, gest. jaard. overl. ouders v.d. Hoogenhof-Spreeuwenberggest. jaard Jos Thielen en Maria Rutten, Thei Claessens, Peter Derks en Theodora Janssen, Lies en Herman Jeuken-Ver- hulsdonk en Getruda Janssen (gem. Koor) Maandag 09.00 u. Gest. jaard. Gertrudis Derks Dinsdag 09.00 u Gest. jaard. Theodora Camps-Strij bos en S j ang Camps Woensdag 09.00 u. Michel Vermeulen (namens de buurt Gildestraat) Donderdag 09.00 u. Voor de overl. van hen die offerden met Allerzielen Vrijdag 09.00 u. Tot zekere intentie Zaterdag 19.00 u. VOOR DE VORMELINGEN Mi sd i enaar sb eurt en Zaterdag 19.00 u. Sandra van Limbeek, Pascalle van Reenen, Monique v.d. Pas, Wendy Janssen 08.30 u. Ludo van Mill, Rob Kessels, Frank Laurens sen, Rene* Clephas 10.00 u. Marian v.d. Wijs, Maud van Ar sen, Helga Thielen, Mariska Litjens o~ o— o- o- o— o- o- o- o- o~ o- o- o- o- o- o- o- o- o~ o- o- o- o- o- o- o- o- o- o Zondag 10

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 10