REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK: 14.00.01.751 18e Jaargang no. 18 11 mei 1989 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR Uitnodiging voor de openbare vergadering van het "Werkcomité' Oostrum" te houden op dinsdag 16 mei 1989 in de vergaderzaal van 't ALLEMANSCAFE te Oostrum; aanvang ACHT UUR. AGENDA 1. Opening; 2. Verslag vergadering van 21 maart j.l.; 3. Ingekomen stukken Mededelingen; 4. Recreatieplan "Witte Vennen": toelichting door dhr. H. Maessen (Ysselsteyn) 5. Dorpenraadsoverleg; 6. Jaarlijkse Maria- en Sakramentsprocessie 7. Rondvraag; 8. Sluiting. Samenvatting van de openbare vergadering van "Werkcomité Oost rum" gecombineerd met de voorzittersvergadering, welke gehouden werd op dinsdag 21 maart j.l.: - op ons verzoek om informatie betreffende bestemming dorpsver- niewingsfonds is nog niet gereageerd; - vastgesteld werd dat de schoonmaakbeurt van de POLYGASTANKS O- O- O- O- O- O- O- O- er- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O OOSTRUMs WEEKBLAD dornsraac /verkcomire oosrrum

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1