REDAKTIE: Mgr. Harisseristraat 44 RABOBANK: No. 14.00.01.751 18e Jaargang no. 17 27 april 1989 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR ATTENTIE In verband met de vrije dagen van de N.L.W. bedrijven verschijnt ons blad weer op donderdag 11 me i '89. Redact ie o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o Zaterdag 29 april: concert in Tienray. Het concert begint om 20.00 uur met het optreden van Jeugdfanfare Tienray, daarna vindt het optreden plaats van Fanfare Tienray, aansluitend is het de beurt aan onze vereniging. Dit betekent dat het tamboer korps zal beginnen om 21.15 uur en vervolgens het orkest om 21.30 uur. Het concert wordt gehouden in het gemeenschapshuis in Tienray aan de Bernadettelaan (nabij de kerk) Zoveel als enigszins mogelijk is worden alle leden van orkest en tamboerkorps in Tienray verwacht om 19.45 uurvoor zover dit niet mogelijk is dan graag tijdig voor het optreden. Diegenen die geen eigen vervoer hebben worden verzocht om hier over onderling afspraken te maken, voor zover dit niet lukt kan contact worden opgenomen met het secretariaat (87174). MUZIEKVERENIGING jydAwiGMne QJjjA Q OOSTRUM-VENRAY O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1