REDAKIIE: Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK: No. 14.00.01.751 18e Jaargang no. 15 13 april 1989 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR o— o— o— o— o~ o— o— oo— o— o— o— o— o— o~ o— o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o— o~ o~ o~ o— o— o~ o ATTENTIE In week 18: van 1 t/m 6 mei verschijnt het Oostrum Weekblad niet i.v.m. met Hemelvaart, A.T.V. dagen van het personeel. Wilt u hier a.u.b. rekening meehouden. De copij van week 18 inleveren in de week 17 en wel op maandag 24 april. De redaktie In verband met het ontbreken van voldoende agendapunten gaat de openbare vergadering van het "Werkcomité Oostrum" op DINSDAG 18 april NIET DOOR. De eerstvolgende vergadering is dinsdag 16 mei a.s. OUDERAVOND PEUTERSPEELZAAL BASISSCHOOL Op 18 april is er een voorlichtingsavond over brandwonden. Door Mevr. de Vries van het Brandwonden-Centrum te Beverwijk. Het is speciaal voor de allerkleinste kinderen tot 6 jaar. Aanvang 20.30 uur in de basisschool. Georganiseerd door Peuterspeelzaal en Basisschool. 1 o- o- o- o- o- o— o— o- o- o- o- o- o- o- o- o~ o— o— o- o~ o~ o~ o~ o~ o~ <y~ o— o~ cr~ o~ o~ o OOSTRUMs WEEKBLAD cbrosraao /yerkcomire oosrrum

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1