REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. Uitnodiging voor de openbare vergadering van werkcomité Oostrum gecombineerd met de halfjaarlijkse voorzittersvergadering op dinsdag 21 maart 1989. In de vergaderzaal van "Bowling-Restaurant-Venray" Mgr. Hanssenstraat 10 te Oostrum; aanvang: acht uur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Opening Verslag voorzittersvergadering d.d. 11 oktober 1988 Verslag vergadering werkcomité Oostrum d.d. 21 februari 1989 Ingekomen stukken/mededelingen Jaaroverzicht 1988; jaarprogramma 1989 Verslag dorpenraadsoverleg Verslag bijeenkomst Landel. Ver. kleine kernen Uitgave Oostrums '"Wegwijzer" Reactie op voorontwerp bestemmingsplan "Witte Vennen" e.o. Rondvraag Sluiting RABOBANK: No. 14.00.01.751 18e jaargang no. 11 16 maart 1989 O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O 1 OOSTRUMs WEEKBLAD dorDsraao /verkcomire oosfrum

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1