REDAKTIE: Mgr. Hans senstraat 44 18e jaargang no. 8 RABOBANK: No. 14.00.01.751 23 februari 1989. KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. Abonnementsgeld Oostrum's Weekblad voor het jaar 1989. Denkt U nog aan het abonnementsgeld over 1989, ad f. 15,- over te maken op rek. Rabobank no. 14.00.01.751. Voor de abonnees die reeds betaald hebben, geldt dit schrijven uiteraard niet De Redaktie o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o~ o- o- o- o- o~ o- o~ o- o~ o- o~ o- o~ o~ o WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN: 25 en 26 februari 1989. Vanaf zaterdag 8 uur tot zondagavond 24 uur nemen waar voor de patiënten van de huisartsen: DrBloemen - Lankveld - Gabeler - Wittgen en Schraven: Pr. Gabeler, Allegrostraat 43, tel. 82824. en voor de patiënten van de huisartsen: Dr van Thiel - Corver - van Loon - Vercauteren - Schmeetz - de Muinck Keizer en de Vocht: Dr. De Vocht, Henseniusstraat 13a, tel. 81878. O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1