REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK: No. 14.00.01.751 18e jaargang no. 3 19 januari 1989. KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. ABONNEMENTSGELD OOSTRUM's WEEKBLAD VOOR HET JAAR 1989, Ook dit jaar kunnen wij het abonnementsgeld handhaven op f. 15,- per jaar. Wij verzoeken U vriendelijk voor 1 maart a.s. dit bedrag over te maken ten gunste van onze bankrekening bij de Rabobank te Oostrum. Bankrekening no. 14.00.01.751 t.n.v. Oostrum's Weekblad. Betaalt U per postgiro: in dit geval kunt U het verschuldigde bedrag overboeken ten gunste van postrekening van de Rabobank te Oostrum no. 102.65.67 onder vermelding van abonnement Oostrum's Weekblad. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. Voor de abonnees, die een automatische afschrijving hebben en de abonnees die reeds het abonnementsgeld over 1989 hebben voldaan, geldt uiteraard dit schrijven niet. De redaktie van het Oostrums Weekblad. o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o maandag 23 jauari: repetities in het gemeenschapshuis van 18.00 - 19.00 uur: repetitie voor het jeugdorkest van 20.00 - 22.00 uur: repetitie voor het gehele orkest O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O MUZIEKVERENIGING OAWUMUe OOSTRUM-VENRAY OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1