REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 17ejaargang no. 41 RABOBANK: No. 14.00.01.751 20 oktober 1988. KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. maandag 24 oktober van 18.00 - 19.00 uur: van 19.00 - 20.00 uur: van 20.00 - 22.00 uur: repetities in het gemeenschapshuis repetitie voor het jeugdorkest, groepsrepetitie volgens afspraak, repetitie voor het gehele orkest. woensdag 26 oktober: repetitie voor het tamboerkorps, zoals afgesproken tijdens de laatstgehouden repetitie. zondag 30 oktoberopluistering van de Allerzielenviering DORPSFEESTEN Tijdens het afgelopen weekeinde werden in het gemeenschapshuis de jaarlijkse Dorpsfeesten van onze Harmonie gehouden. Het bijzondere van deze feesten was dit jaar de aanwezigheid van onze Duitse muziekvrienden uit Altrich. In het kader van de jubileum-viering van onze Harmonie en aansluitend aan de al sedert 1972 bestaande uitwisselingskontakten was de MV Altrich bij de Dorpsfeesten onze gast. Nadat op zaterdagavond het feest was ingezet met een sfeervolle Eucharistieviering in de kerk, opgeluisterd door MV Altrich en Jongerenkoor Harmony, werd het in het gemeenschapshuis een spontaan en muzikaal, maar vooral ook een gezellig feest. 1 Mnumie Qlub Q OOSTRUM-VENRAY O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O MUZIEKVERENIGING OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 1