REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. 15 EN 16 OKTOBER 1988 Bij gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Oostrums Harmonie Sub Matris Tutela vindt er op 15 en 16 oktober a.s. een uitwis seling plaats met Musikverein Altrich uit Duitsland. Met deze Musikverein vinden al sedert 1972 die uitwisselingen plaats. Dit jaar zullen de Duitse muzikanten naar Oostrum komen bij gelegenheid van de jaarlijkse Dorpsfeesten, die tijdens het genoemde weekeinde gehouden worden in het gemeenschapshuis. Het programma is als volgt: zaterdag 15 oktober 1988 15.00 uur 1900 uur 20.00 uur 21.15 uur 22.15 uur aankomst van de Duitse gasten bij het gemeenschaps huis Eucharistieviering in de kerk met medewerking van Jongerenkoor Harmony en MV Altrich. opening van een gezellige avond door MV Altrich. optreden van de Eikenhofkapel van Oostrums Harmonie optreden van Blaos urn op uit Venray. RABOBANK: No. 14.00.01.751 17e jaargang no. 40 13 oktober 1988 a/omame <2 O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O MUZIEKVERENIGING OOSTRUM-VENRAY 1 OOSTRUMs WEEKBLAD DORPSFEESTEN

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 1