6 REDACTIE: Mgr. Hans senstraat 44 RABOBANK: No. 14.00.01.751 17e Jaargang no. 36 15 september 1988 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- o- o- O- O- O- O- O- o— O- o- O- O- O- o- o- o— O- O m Donderdag 15 september: bestuursvergadering in het gemeenschaps huis, deze vergadering zal om 19.30 uur beginnen. Zondag 18 september: deelname tamboerkorps aan het districtsfes tival van het District Venray in Leunen. Dit festival wordt gehouden in de voormalige melkfabriek Leunseweg 22, nabij het viaduct. Het optreden van ons tamboerkorps vindt plaats om 17.00 uur, aanwezig zijn om 16.00 uur. Vertrek volgens afspraak. Maandag 19 september: repetities in het gemeenschapshuis 18.00 - 19.00 uur: repetitie voor het jeugdorkest, 19.00 - 20.00 uur: groepsrepetitie slagwerk, 20.00 - 22.00 uur: repetitie voor het gehele orkest. Woensdag 21 september: repetities in het gemeenschapshuis 18.15 - 20.00 uur: repetitie tamboerkorps zoals afgesproken, 20.00 - 21.15 uur: repetitie voor het gehele grote orkest. Maandag 26 september: repetities in het gemeenschapshuis 18.00 - 19.00 uur: repetitie voor het jeugdorkest, 19.00 - 20.00 uur: groepsrepetit ie voor alle hout-instrumenten, 20.00 - 22.00 uur: repetitie voor het gehele orkest. MUZIEKVERENIGING 1 „OA/M/PYUa Qa OOSTRUM-VENRAY OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 1