REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK: No. 14.00.01.751 17e jaargang no.35 8 september 1988. KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. Kermis Oostrum 1988 10» 11, 12, 13 september 1988. De kermis in Oostrum begint op zaterdag 10 september en eindigt op dinsdag 13 september te 24.00 uur. De kermisattrakties dienen op de volgende uren voor publiek open te gaan: zaterdag zondag maandag en dinsdag 17.00 uur 13.00 uur 15.00 uur De kermisexploitanten mogen de attrakties ook eerder openen. Op het gebruikelijke kermisterrein worden de volgende attrakties geplaatst 1. Autoscooter) 2. Boksbal (expl. Boeken uit Helmond). 3. Babysport 4. Suikerspin-popcorn-pinda (expl. Lutjens uit Roermond). 5. Rupsbaan (expl. Ockers uit Wijchen). 6. No ug a t-su ike r kr aam (expl. Camps uit Horst). 7. Schietkraam (expl. Regter uit Langenboom.) 8. Lijntrekspel annex bussensport (expl. A.v.Spronsen uit Boskoop). 9. Balco rotor 10. Schuivenspel) (expl. N.v.Spronsen uit Delft). 11. Viskraam (expl. raw. Rutten-Peters uit Tegelen) O- O" O- O" O- O- O- O"" O— O- O- O"" O- O"" O- O-O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 1