REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK No. 14.00.01.751 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. limburgse vrouwenbeweging van de l.l.t.b. Fietstocht. Op woensdag 24 augustus a.s. is weer onze jaarlijkse fiets- oriëntatietocht met na afloop een dineetje bij zaal Martens Leunen. De aanvang is 16.00 uur. Kunt U niet mee gaan fietsen en wilt U wel deelnemen aan het diner? Dat kan ook. U moet dan pl.min. 19.30 u. bij zaal Martens zijn. Opgeven voor fietstocht en/of dineetje tot 21 augustus bij M. Wilms, Rosmolenweg 1, tel. 83043. De kosten bedragen F. 25,-. Bakcursus Op maandag 29 augustus en op woensdag 31 augustus begint het vervolg bakcursus, bestaande uit 10 wekelijkse lessen van 19.30 uur tot 22.00 uur op de Hamert te Arcen. Voor de woensdagavond zijn nog 2 plaatsen vrij. Ook niet L.V.B.- leden en dames, die de eerste cursus hebben gemist, kunnen deelnemen. De kosten bedragen F. 120,- voor 10 lessen exclusief de ingrediënten. Als U nog niet betaald hebt, kunt U dit doen op de eerste les. Voor verdere inlichtingen en opgave kunt U te recht bij M. Willems, tel. 80195. 17e jaargang no.32 18 augustus 1988. o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o in 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 1