^1 REGIONALE VERENIGING HET GROENE KRUIS VENRAY Regelmatig bereiken ons vragen over de opvoeding van en de omgang met peuters en kleuters in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Boeken zijn hierover vol geschreven, maar in het gewone doen van alledag blijkt het weer anders te zijn. Het Groene Kruis wil een peuter/kleuter themaochtend organise ren: - om U ervaringen te laten uitwisselen en van elkaar te leren; - om U te laten merken dat U niet de enige bent met vragen; - om U te helpen informatie en adviezen op een rij te kunnen zetten Bij voldoende deelname (minimaal 8 personen, maximaal 15 perso nen) organiseren wij een thema-ochtend Programma: Dinsdagochtend 20 september 1988 van 9.00 tot 11.00 uur: Het thema "Spel en speelgoed". De thema-ochtend wordt gehouden in "de Clockert", Bergweg 4 te Venray. Voor kinderopvang wordt gezorgd. De onkosten die hieraan verbonden zijn bedragen f. 2,50 per persoon (voor leden) Heeft U interesse, meldt U dan aan! Regionale Vereniging Het Groene Kruis Venray Bergweg 4 5801 EG VENRAY Telefoonnummer: 04780 - 81269 Inlichten: Miep Vermeulen, wijkverpleegkundige. o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o DE VOLKSUNIVERSITEIT VENRAY e.o. is een instituut voor Vormings- en ontwikkelingswerk, dat een scala van kursussen voor volwasse nen verzorgt in de gemeente Bergen-Grubbenvorst-Horst- Meerlo/Wanssum-Sevenum en Venray. Als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van de Volwassenen educatie is de Volksuniversiteit Venray e.o. het resultaat van fusie-besprekingen tussen de Volksuniversiteit Venlo en Vormingscentrum Jonge Volwassenen te Horst. 9

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 9