28 aug. 1 sept 6 sept 6 sept 10 sept 15 sept 27 sept sept 2 okt 2 okt 11 okt. 13 okt. 15 en 16 okt. 25 okt. 26 okt. 27 okt. nov. nov. 3 6 8 nov. 11 nov. 12 nov. 13 nov 15 nov 17 nov 20 en 21 nov. 24 nov. 27 nov. 28 nov. Harmonie, oud papier ophalen. Harmonie, optreden Eikenhofkapel De Vers Overl. Excursie Fuchsiakwekerij, O.V.B. Fiets-oriëntatietochtL.V.B. Harmonie, optreden Eikenhofkapel De Vers Overl. Bezoek kasteeltuin Arcen Vereniging van Ouderen. Zeskamp-feestavond, Buurtvereniging "De Aide Beek" Gezinsfietstocht 25 of 50 km T.W.C. Interne vergadering Oudervereniging. Werkcomité Oostrum. Modeshow O.V.B. en L.V.B. Bloemenaktie zangkompeneej Oeretoe. Overlegvergadering Lezing Homeopatie door HrCruijf, O.V.B. Demonstratie klaarmaken van Indische gerechten, L.V.B. Herfstvakantie, huifkartocht, Buurtvereniging "De Aide Beek". - Harmonie, deelname gemeentelijk muziektoernooi Merselo Openhuis Rabobank. Werkcomité Oostrum/voorzittersvergadering. Lezing door Rabobank over effekten, obligaties e.d., O.V.B. en L.V.B. Harmonie, Dorpsfeesten. Uitwisseling met Well, O.V.B. Interne vergadering Oudervereniging. Wijnavond door de HrKremer, L.V.B. Jaarvergadering Oudervereniging. Harmonie, Zondagochtendconcert in de schouwburg. Demonstratie Mevr. Goorts met herfststukjes en adventskrans, O.V.B. Jaarvergadering Karnavalsvereniging De Karklin gels. Vorstenraadsbalgemeenschapshuis Liedjesmiddag Karnavalsvereniging De Karklingels. Werkcomité Oostrura. Interne vergadering Oudervereniging. Concert en toneel. Excursie naar poelier Philipsen Horst, L.V.B. Intocht St. Nicolaas. Geledingenvergadering 7 AGENDA 9 aug 14 aug 23 aug. 24 aug. 24 aug. 24 aug. 27 aug.

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 7