kan maken, geeft ons kracht door te gaan, want Gods Geest houdt in ons de hoop levendig dat wij tot betere dingen in staat zijn. Als we daarin geloven kan het wat worden met ons. Uw pastoor. o- o- o- o- o- o- o- o— o- o— o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN; 6 en 7 augustus 1988 Vanaf zaterdag 8 uur tot zondagavond 24 uur nemen waar voor de patiënten van de huisartsen: Dr. Bloemen - Lankveld - Gabeler - Wittgen en Schraven: Pr. Wittgen, Langstraat 76, tel. 86082 en voor de patiënten van de huisartsen: Drvan Thiel - Corver - van Loon - Vercauteren - Schmeetz de Muinck Keizer en de Vocht: Dr. Vercauteren, Merseloseweg 33, tel. 82200 Voor spoedgevallen kunt U op genoemde data terecht bij de genoemde doktoren: 's morgens van 10.00 - 11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur WEEKEND- EN NACHTDIENSTEN VENRAYSE APOTHEKEN: DE BURGGRAAF» Stationsweg 5, tel. 84877 Openingstijden weekend: zaterdag van 09.00 - 13.00 uur 17.00 - 18.00 uur zondag van 10.00 - 12.00 uur 17.00 18.00 uur o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o Damesgymclub Op maandag 13 aug. beginnen we weer met onze wekelijkse gymavond van 20.30 tot 21.30 uur. Hopenlijk kunnen we ook dit seizoen weer op jullie rekenen. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom. o- o- o- o- o- o- o- o- o~ o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o 6

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 6