Woensdag 9.00 u. Gest. jaardienst Theo Vervuurt. Donderdag 9.00 u. Voor 'n goede uitkomst. Vrijdag 9.00 u. Gest. jaardienst t.e.v. het Onbevlekt hart van Maria. Zaterdag 19.00 u. Bert Daniels en overl. familie, Lei Houwen Misdienaarsbeurten Zaterdag 13 augustus 19.00 u. Joop Bovendeerdt, Ludo van Mill, Rob Kessels, Emiel Truijen. Zondag 14 augustus 8.30 u. Pascalle van Reenen, Helga Thielen, Sandra van Limbeek, Mariska Litjens 10.00 u. Misdienaars van Geijsteren. Ter overweging: Het wordt wat Het valt bij het lezen van de Bijbel op dat Jezus voor zijn parabels zoveel inspiratie vindt in de wereld eji het milieu van de landbouw. Hij was dan wel de zoon van een timmerman, maar als Hij over het Rijk Gods begint te praten dan vergelijkt Hij dat Rijk niet met het werkstuk van een timmerman. Een timmerman werkt volgens een uitgewerkt plan. Hij heeft zijn tekeningen en weet precies wat hij maken wil. Als hij een goed vakman is, zijn onaangename verrassingen practisch uitgesloten. In de landbouw ligt dat wel even anders. Een boer mag zich inspannen zoveel hij wil, het resultaat is altijd voor een deel afhankelijk van een aantal factoren die hij zelf niet in handen heeft: de groeikracht van de natuur, de weersomstandigheden. Hij moet er maar op vertrouwen dat het iets wordt. Zo zegt Jezus, is het ook met het Rijk Gods. Wil het onder ons zijn, dan vraagt dat inspanning, maar misschien nog meer vertrouwen. Ik denk dat we allemaal van tijd tot tijd dat gevoel hebben van onmacht. Het haalt toch allemaal niets uit. Hebben mijn inspan ningen wel enige zin? Wat is het resultaat van al mijn gesjouw en geploeter? Wat helpt het als ik geld geef aan projecten in de Derde Wereld? Armen worden toch steeds armer en rijken worden als maar rijker. En de honger in de wereld gaat maar door. Wat helpt het of ik mijn auto laat staan, de files blijven even lang. 4

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 4