O LEUK KOM ER BIJ DOEN!!! LEUK KOM ER BIJ DOEN!!! AAN DE VROUWELIJKE BEWONERS VAN OOSTRUM Op 13 juni 1989 viar"Kide DA^SiC^RFBALVERENICING van OOSTRUM haar eerste Justrun/ Dit zal ui rd aiet d/ no c. Vóór deze daturri wi if^stivit^ten gevjerd vforden. leeftijd^ van J> toj/en mërytig teams p de ^rouw^jfjke inwoners van OosjEHjm^e.o. in de /tig |a^j>ai kennis laten maken met d^z^geweldige Er wordt gespCelcSin korapetitieverband en in de rtekreatieve sfeer/. -ktmfter kennis*n&ing 3 weken vrijblijvend kome n in ;6eP vdor meisjes va nekreanten 5 t/m 11 jaar op donderdagmiddag vaji 12 t/m 13 jaar op woensdagavond vaty\K.2ü 4 en 15 jaar op woensdagmiddag van /17.00 vanaf 16 jaar op woensdagavond la j 20j/l5 op woensdagavond Ivan 19.15 Plaats: SPORTPARK OOSTRUM >p de dQprUmrfagmiridagen staan er om 15.30 en 16.30 uur verkeensbflga- lers aan de WanssumsewegLv- uur; 201.15 uur Voor meisjesj Jan 5 tot en met 12 jaar organ^eren wpy>p zaterdag 20 augustus 1988'van 13.30 uur tot 15.30 uur npg een/spgrtinstu f op het terrein bij ^e'Watermolen Bij sldpht~K^fer wordt dit festijn verplaatst naar de c/ymzaal a^n d1^ Water molen LEUK KOM ER BIJ DOEN!!! OM ER BIJ, 18 ii ii ii ii

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 18