dag van 10.00 tot 11.00 uur te koop worden aangeboden aan de overige ouders en jeugdspelers, in de kantine van de SVO Aansluitend hierop kunnen gedurende 1 week de geïnde bedragen en de niet verkochte spullen, door de ouders en jeugdspelers worden afgehaald. Het is de bedoeling dat iedereen die spullen heeft ingeleverd, tot EEN week na verkoop komt, om de daarvoor geïnde bedragen, of niet verkochte spullen af te halen. Eventuele achtergelaten of overgebleven spullen worden door de sportver eniging verkocht, de opbrengst hiervan zal ten goede komen aan de SVO AFDELING JEUGDVOETBAL. De spullen kunnen zaterdag's (vanaf 9 juli) ingeleverd worden bij TILLY RUTTEN VAN BROEKHDIZENSTRAAT 29 OOSTRUM en bij SJEF CLAESSENS GOETZENHOF 25 OOSTRUM Ook voor het afhalen van de geïnde de bedragen in niet verkochte spullen kunt u tot 1 week na de ruilbeurs terecht bij: TILLY RUTTEN VAN BROEKHUIZENSTRAAT 29 OOSTRUM ZORG ERVOOR DAT DE SPULLEN IN GOED VERKOOPBARE STAAT VERKEREN. Te koop verse scharreleieren 15 cent per stuk. F.van Bergen, Venneweg 5, Tel.: 82512, Oostrum. o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o Langs deze weg willen wij u bedanken, ook namens onze kinderen, voor de vele blijken van belangstelling die wij bij ons 25-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen. Piet Linders Nellie Linders - Smits. O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O-O- O- O- O- O- O- O- O 14

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 14