Aanvang trainingen: A A C D E en eerste training op maandag eerste training op maandag eerste training op dinsdag eerste training op woensdag 10 8 8 9 augustus augustus augustus augustus Aanvang Aanvang Aanv ang Aanvang 20.30 uur 19.30 uur 18.00 uur 19.00 uur eerste training op woensdag 10 augustus Aanvang: 17.30 uur De spelers van de E en F vertrekken om 17.15 samen met de trai ners vanaf Cafe Vermeulen naar het sportpark. Afmeldingen voor oefenprogramma en trainingen. Al: Bl: Cl: Dl: El: F Ton Broeren Randenrade 54 tel.: Bert Linders Stationsweg 145 tel.: Peter Janssen tel.: Roland van Soest Geijsterseweg 18 tel.: Herman Jeucken Binnenhof 5 tel.: Sjef Claessens Goetzenhof 25 tel.: 87610 88884 077-737664 83395 86052 89156 Indien bovengenoemde personen niet bereikbaar zijn, kan men zich ook afmelden bij Sjef Claessens of Ton Broeren (telefonisch of schriftelijk) Door je op tijd af te melden laat je je leiders en medespelers niet in de steek en voorkom je een schorsing. Prettige vakantie, De jeugdleiders. SPORTVERENIGING „OOSTRUM" S.V.O. AFDELING JEUGDVOETBAL (JEUGDTENNIS - JEUGDKORFBAL). RUILBEURS SPORTSPULLEN JEUGDSPELERS: VOETBAL - TENNIS - KORFBAL Op zaterdag 13 AUGUSTUS organiseert de jeugdafdeling voetbal opnieuw een ruilbeurs van sportspullen voor SVO jeugdspelers. De bedoeling van een dergelijke ruilbeurs, is de ouders en jeugd spelers in staat te stellen, de voor het nieuwe seizoen benodig de sportspullen, op een goedkopere manier te verkrijgen. Alle spullen die de speler te klein zijn geworden, of iets van dien aard, kunnen van tevoren worden ingeleverd. Uw spullen worden dan geregistreerd, en voorzien van een door de ouders of jeugdspelers zelf bepaalde prijs. De spullen zullen dan op die 13 O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O-O- O- O- O- O- O- O- O- O- O 4

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 13