REDAKTIEMGR. HANSSENSTRAAT 44 17e Jaargang no. 27 RABOBANK: No. 14.00.01.751 7 juli 1988 KOPY INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. a/imxyyue, Qzam)- Zaterdag 9 juli: optreden Eikenhofkapel in Middelaar. Inmiddels is de vakantie-periode aangebroken en zullen er voor lopig geen repetities zijn. De eerste repetities na de vakantie beginnen op maandag 15 augustus voor orkest en jeugdorkest en op woensdag 17 augustus voor het tamboerkorps. Wij wensen allen een fijne en plezierige vakantie toe. -"Altrich 1988"- Nadat onze Oostrumse harmonie in 1972 in het Duitse plaatsje Altrich de Brandweerfeesten ter gelegenheid van het 50 jaar bestaan van de brandweer aldaar opluisterde, is er een uitwisse lingscontact ontstaan tussen brandweer (1972 en 1982) en de muziekvereniging in Altrich (1974, 1978, 1984 bezoek van Altrich aan Oostrum) respectievelijk (1976, 1980, Oostrum naar Altrich). Contacten die verder gingen dan alleen maar concerten. Het werden contacten tussen Oostrumse mensen en mensen uit Altrich ook in het persoonlijke vlak. Zo werd in dit jaar door Eikenhofkapel en het Orkest en het Tamboerkorps bij gelegenheid van het 30 jarig bestaan van de muziekvereniging in Altrich aldaar op vrijdag, zaterdag en zondag weer geconcerteerd terwijl op zaterdag ook de Eucharis- 1 O- o- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O MUZIEKVERENIGING OOSTRUM-VENRAY (O- 2 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 1