REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 17e Jaargang no. 26 RABOBANK: No. 14.00.01.751 30 juni 1988 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. Openbare vergadering van "Werkcomité Oostrum", welke gehouden wordt op dinsdag 5 juli 1988 in vergaderzaal bij cafe Vermeulen, Mgr. Hanssenstraat 45 te Oostrum; aanvang: ACHT UUR. AGENDA: 1Opening 2. Verslag vergadering d.d. 14 juni 1988. 3. Ingekomen stukken/mededelingen. 4. Gemeentelijke nota "Gemeentelijke Taken op Milieuhygiënisch Gebied". 5. Rondvraag. 6. Sluiting. Samenvatting van de openbare vergadering van "Werkcomité Oostrum", gehouden op dinsdag 14 juni 1988. - Hr. Jeuken, voorzitter van Zangvereniging "Oere Toe" betreurt in ernstige mate de publicatie in Peel en Maas. Artikel is geplaatst buiten verantwoordelijkheid van de vereniging. 1 O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O" O- O- O OOSTRUMs WEEKBLAD dorpsraad /verkcomile ooslrum

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 1