REDAKTIE: Mgr. Harissenstraat 44 RABOBANK: No. 14.00.01.751 17e Jaargang no. 24 16 juni 1988 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. Vanuit de basisschool Belangrijk! Op maandagmorgen 12 september (kermis-maandag) hebben de kinde ren vrij van school. Dit i.v.m. een studiemorgen voor de leraren van onze school. De maandagmiddag was reeds als vrije middag ingeroosterd! Leraren Maria basisschool, o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o T-Shirts Het inleveren van de T-shirts kan op dinsdag 21 juni tussen drie en vier uur in de leefkuil op school. Met vriendelijke groet. De oudervereniging. o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o De agrarische werkgroep van de L.V.B. organiseert voor alle L.V.B. leden een excursie naar Nunhems zaden. Op 23 aug. Nadere informatie ontvangt u te zijner tijd. Opgave tot 15 aug. Bij M.Verheijen. Tel.: 82174. o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O mi 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 1