REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 17e Jaargang no. 8 RABOBANK: No. 14.00.01.751 25 februari 1988 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- O- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- O ABONNEMENTSGELD OOSTRUM' s WEEKBLAD VOOR HET JAAR 1988 Ook dit jaar kunnen wij het abonnementsgeld handhaven op f. 15,00 per jaar. Wij verzoeken U vriendelijk voor 1 april a.s. dit bedrag over te maken ten gunste van onze bankrekening bij de Rabobank te Oostrum. Bankrekeningnummer: 14.00.01.751 t.n.v. Oostrum's Weekblad. Betaald U per postgiro: in dat geval kunt U het verschuldigde bedrag overboeken ten gunste van postrekening van de Rabobank Oostrum no. 102.65.67 onder vermelding van abonnement Oostrum's Weekblad. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. Voor de abonnees, die een automatische afschrijving hebben en de abonnees, die reeds het abonnementsgeld over 1988 hebben vol daan, geldt uiteraard dit schrijven niet. De redaktie van het Oostrum's Weekblad, o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o Openbare vergadering van dorpsraad "WERKCOMITÉ OOSTRUM"gecom bineerd met halfjaarlijkse voorzittersvergadering, op DINSDAG 1 maart 1988 in vergaderzaal BOWLING-BISTRO VENRAY, Mgr. Hans senstraat 10 te Oostrum; AANVANG: 20.00 uur (ACHT UUR). 1 OOSTRUMs WEEKBLAD dorosracc 4/erkcomire oosrrum

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 1