REDAKTIEMgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK: No. 14.00.01.751 17e jaargang no. 5 4 februari 1988 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. OPENBARE VERGADERING van dorpsraad "WERKCOMITÉ OOSTRUM" op dinsdag 9 februari 1988 in zaal BOWLING-BISTRO VENRAY te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur (ACHT UUR). AGENDA 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken mededelingen. 4. Jubileumfeesten 1988. 5. Dorpenraadsoverleg 6. Verslag bijeenkomst Landelijke Vereniging Kleine Kernen 7. Rondvraag. 8. Sluiting Verslag van openbare vergadering van "Werkcomité Oostrum", gehouden op dinsdag 12 januari 1988 in vergaderzaal Vermeulen. - Zowel de kerstboom op dorpsplein als in de kerk zijn dit jaar niet afkomstig van Gemeente. Besloten wordt om jaarlijks tijdig te bezien of een beroep op Gemeente moet worden gedaan 1 O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O OOSTRUMs WEEKBLAD ^erkcorrfe oosrrum

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 1