karnavalsvereniging „De Karklingels" oostrum De kursus is op beide avonden van 19.30 - 21.00 uur en wordt gehouden in het kleine zaaltje van het gemeenschapshuis m.u.v. 3-3 en 10-3, welke in het ADOR-gebouw zijn. Op de eerste avond van de kursus bestaat de mogelijkheid een kalligrafeerpen te kopen voor f. 11,50. Verder hoeft men aleen een schrijfblok mee te nemen. Willen degenen die zich reeds ingeschreven hadden, even opnieuw doorgeven voor welkke kursusavond men de voorkeur heeft. Men kan zich opgeven tot 14 februari bij M. Willems, tel.80195. Het langlaufen op 24 januari kon door te geringe sneeuwval geen doorgang vinden. Voor de alternatieve datum 28 februari waren te weinig deelnemers, zodat evtvolgend jaar geprobeerd zal worden met een bus vol te gaan. Op donderdag 4 februari verzorgt Dhr. Kauffeld een inleiding over rugklachten. De avond begint om 20.00 uur in het gemeenschapshuis. ALDEWIEVERBAL op zaterdag 30 jan. met bekendmaking Boerebruidspaar 1988. aanvang: 20.30 uur Gemeen schapshuis. Orkest The Time Breakers. KARHAVALSAVOND VOOR OUDEREN op vrijdag 29 januari. Op vrijdagavond 29 januari a.s. wordt het traditionele vastel- aovelsbal voor ouderen gehouden. Deze jaarlijks tereugkerende gezellige avond zal ook nu weer worden opgeluisterd door een keur van Oostrumse artiesten. Vanaf 19.30 uur wordt er een programma geboden dat niemand boven de 55 jaar kan en mag missen. De volksdansers o.l.v. Netty Jeuken zetten hun beste beentje voor, waarna Peter en Ad Haans ongetwijfeld de handen op elkaar zullen krijgen. Ut Göt, altijd paraat als er wat in Oostrum te doen is op vastelaovesgebied zal U laten schunkelen en meedei nen. Turn, turn, zoals ze zelf zeggen, voor driekwart van eigen bodem, zal Uw bijzondere aandacht vragen en ook krijgen. Zangkompeneej Oere Toe zal U laten genieten van Oostrumse toestanden. En dan O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O 9 KARKLINGELS OOSTRUM

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 9