limburgse vrouwenbeweging van de l.l.t.b. Aspiranten D. Sporthal Venray. Oostrum 2 - Merselo 1 aanv15.30 u.vertr14.45 u. Aan alle Leden en ouders van onze jeugdleden. Zoals U misschien wel wet, wordt er door de korfbalvereniging elk jaar een winteraktiviteit georganiseerd. We houden dit jaar een wandel-oriëntatietocht voor U. Alle leden en ev. ouders van onze jeugdleden worden uitgenodigd om aan deze tocht deel te nemen. IJ wordt verzocht onderstaande strook ingevuld aan een van onze Leidsters of bij D. v.d. Valk, Sparredreef 2,Oostrum, af te geven en wel voor 14 februari a.s. De tocht is op 4 maart a.s. en begint om 18.00 uur bij de kanti ne op het sportpark. DOE MEE!KOM OOK! Houd deze avond vrij. Tot dan. Bestuur Korfbalvereniging. NAAM: neemt deel aan de wandel-oriëntat ietocht met. ouder/zonder ouder. Doorhalen van niet van toepassing is. o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o Kursus Kalligrafie. Door de grote opgave reeds op de jaarvergadering voor de kalli- grafiekursusis besloten, bij voldoende deelname, 2 kursussen van start te laten gaan. Kursus 1 is op de woensdagavonden 24-2, 9-3, 23-3, 6-4 en 20-4. Kursus 2 is op de dinsdagavonden 29-3, 12-4, 26-4, 3-5 en 10-5. Er kunnen maximaal 15 personen per kursus geplaatst worden en de kosten bedragen f. 15.- p.p. voor de totale kursus. 8

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 8