SPORTVERENIGING „OOSTRUM' Echt de moeite waard om eens te horen hoe U dit het beste kunt doen, zodat U daar nog erg vaak profijt van zult hebben. Deze avond begint om 20.00 uur in het gemeenschapshuis. In de week van 1 februari komt de buurtleidster bij U langs om de contributie ad f. 25,00 per jaar bij U op te halen en tevens het programmaboekje te overhandigen. Van de leden die Rini Kempen als buurtleidster hadden, is Marij Koch-de Kleyn in de plaats gekomen, daar Rini nu een bestuurs functie bekleedt. Het bestuur. Ons jaarprogramma voor 1988 ziet er als volgt uit: 12 jan.: Jaarvergadering en lezing ZNL. 2 febr Een goede gastvrouw zijn door mevr. Krouwel. 23 febr Huub Fashion met haarideeën. 16 maart Bedevaart Smakt, daarna kienen. 22 maart Creatief met kip en ei. 25 maart 's Morgens excursie Info 3; koelen en invriezen. 7 april Kindermiddag 12 april Uitstapje naar kruidentuin van drVogel en museum Anton Pieek. 26 april Lezing door reumatoloog drMasek. 7 juli: Verzorging fietsvierdaagse. 23 aug. Excursie fuchsiakwekerij. sept Modeshow met LVB. 27 sept Lezing over homeopathie door dhr. Kruyff. 13 okt Uitleg Rabobank over obligaties en effecten met LVB. 25 okt Uitwisseling met Well. 8 nov Demonstratie herfststukjes en adventskransen door mevr. Goertz. 29 nov St. Nicolaasavond 20 dec Kerstviering o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o o o o o Korfbal afd. Oostrum. Programma 30 januari 1988. Junioren D. Sporthal Venray. Oostrum 1 - Swift 3 aanv13.30 u.vertr1245 u. Aspiranten B. Sporthal Venray, DIS 1 - Oostrum 1 aanv.:15.00 u. vertr.14.15 u. 7

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 7