OOSTRUMSE VROUWEN BEWEGING Zoals velen intussen hebben kunnen zien, heeft het kerkbestuur in 1987 het kerkhof belangrijk verbeterd en uitgebreid. In belangrijke mate is dat mogelijk geweest door vrijwillige inzet van velen en de spontane medewerking van een Oostrumse ondernemer voor het zware materiaal (kraan en laadschop) Een stenen middenpad is over het kerkhof aangelegd. Overtollig struikgewas aan de rand van het kerkhof is gekapt en verwijderd Een drietal oude(re) bomen zijn, dankzij de deskundige begelei ding van enkele medewerkers van de gemeentelijke plantsoenen dienst, verplant. De bestaande boombeplanting moet nog een extra onderhoudsbeurt krijgen, terwijl tenslotte nog een afrastering ontbreekt. Het kerkbestuur zal nagaan hoe en wanneer een en ander gereali seerd kan worden. In de nu volgende weken zullen in het Oostrum's Weekblad een aantal zaken over het kerkhof aan de orde komen. Het kan zijn dat daarna nog vragen overblijven. Uiteraard kunt U te allen tijde nader contact opnemen met het kerkbestuur over hetgeen nog niet duidelijk is. Tenslotte doen wij een beroep op eenieder van de nabestaanden om te laten weten of men prijs stelt op verlenging van de grafhuur voor degenen waarvan de huurtermijn in 1987 is afgelopen en voorzover de huurtermijn in 1988 afloopt in de loop van het jaar daarover mededeling te doen. Zonder de inzet van vele vrijwilligers zou alle werk niet hebben kunnen gebeuren. Dat wij daarvoor zeer erkentelijk zijn, willen wij hier nog eens met nadruk stellen. Wij rekenen ook in de komende tijd op die inzet van vrijwilli gers. Heel erg bedankt. Het kerkbestuur van de parochie O.L. Vrouw Geboorte. Dames Dinsdag 2 februari houdt mevr. Krouwel-van Mierlo uit Deurne een lezing over een goede gastvrouw zijn. Zij behandelt onderwerpen als: wat je kunt doen om een feestje, etentje e.d. goed te doen slagen, zonder dat U tevoren .vermoeid en zenuwachtig aan de ontvangst van de gasten begint. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-Q-o-o-o-o-o-o 6

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 6