12 april 26 april 1 mei 3 mei 5 mei 5 t/m 9 mei 10 mei 15 mei 22 mei 23 mei 29 mei 29 mei 5 juni 7 juni 7 juni 14 juni 18 juni 5 juli 5 juli. 7 juli 23 aug. 24 aug. 6 sept. 27 sept. sept 11 okt 13 okt 25 okt. 27 okt. 8 nov 12 nov 15 nov. 24 nov. 29 nov. 20 dec. 22 dec. o- o- o- o- o- o- o R.K. KEERHOF O.V.B. Uitstapje. O.V.B. Lezing Reumatioloog DrMasek. Eerste H. Communie. Bestuursvergadering korfbalclub 20.00 u. kantine. L.V.B. Kringbedevaart. Jubileumfeesten Oostrum 1988 (Harmonie, Parochie, Werkcomitee) Bestuursvergadering S.V.O. Grote Mariaprocessie Stratentoernooi S.V.O. Pinksterrit T.W.C. Wielerronde T.W.C. Eerste H. Communie voor de de kinderen van de "Hommel" Sacramentsprocessie Bestuursvergadering korfbalclub 20.00 u. kantine. Bestuursvergadering S.V.O. Werkcomitee Oostrum. Toediening H. Vormsel. Bestuursvergadering korfbalclub 20.00 u. kantine. Werkcomitee Oostrum. Verzorging fietsvierdaagse door O.V.B. Exkursie Fuchsiakwekerij O.V.B. Fiets-oriëntatietocht L.V.B. Werkcomité Oostrum. Lezing Homeopatie door HrCruijf. O.V.B. Demonstratie klaarmaken van Indische Gerechten. L.V.B. Werkcomité Oostrum/voorzittersvergadering Lezing door Rabobank over effekten, obligaties e.d. O.V.B. en L.V.B. Uitwisseling met Well. O.V.B. Wijnavond door de Hr.Kremer L.V.B. Demonstratie Mevr. Goorts met herfststukjes en adventskrans O.V.B. Vorstenraadsbalgemeenschapshuis Werkcomité Oostrum. Exkursie naar poelier Philipsen Horst, L.V.B. St. NicolaasavondO.V.B. Kerstviering O.V.B. Kerstavond L.V.B. - o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o "TRANS CEDRON" TE OOSTRUM Zoals afgesproken op de laatste parochievergadering, zouden wij in ons Oostrum's Weekblad over een aantal zaken m.b.t. het R.K. Kerkhof "Trans Cedron" mededelingen doen. 5

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 5