J/(( aimonle xfut c- Miela vrijdag 29 januari: medewerking Eikenhofkapel aan de Carnavals viering voor ouderen bij cafee-zaal van Dijk. zaterdag 30 janauri: medewerking Eikenhofkapel Aide Wieverbal. zondag 31 januari: (groeps)repetit ie tamboerkorps zoals afgespro- ken maandag 1 februari: repetities in het gemeenschapshuis van 18.00 - 19.00 uur: repetitie voor het jeugdorkest, van 19.00 - 20.00 uur: groepsrepetit ie alle houtinstrumenten van 20.00 - 22.00 uur: repetitie voor het gehele orkest. woensdag 3 februari: groeps)repetit ie tamboerkorps zoals afge sproken WF-KKENDDIENSTEN HPISARTSEN: 9 en 10 januari 1988: Vanaf zaterdag 8 uur tot zondagavond 24 uur nemen waar voor de patiënten van de huisartsen: DrBloemen - Lankveld - Gabeler - Wittgen en Schraven: Pr, Gabeler, Allegrostraat 43, tel, 82824. en voor de patiënten van de huisartsen: Dr. van Thiel - Corver - van Loon - Vercauteren - Schmeetz - de Muinck Keizer en de Vocht: Dr. Corver, Kennedyplein, tel. 81393. Voor spoedgevallen kunt U op genoemde data terecht bij de ge noemde doktoren: 's morgens van 10.00 - 11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur MUZIEKVERENIGING OOSTRUM-VENRAY o_ 0_ Q- o_ O- o- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O 2

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 2