0 \y REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44. RABOBAHt No: 14. 00. 01. 751 17e jaargang no.4. v 28 januari 1988 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. Zondag 24 januari 1988 stond het gemeenschapshuis in Oostrum in het teken van het eerste carnavalsconcert van onze harmonie. Ongeveer 2 uur heeft men van een fijne, vlot in het gehoor lig gende muziek van ons muziekgezelschap kunnen genieten. De verschillende mummers werden op een sympathieke en humoristi sche manier door Rene van Lieshout aan het publiek gepresenteerd. Was heet aantal bezoekers bij het begin van het concert nog gering, na een kwartier liepen nog velen binnen om te luisteren en te genieten. Ongetwijfeld zullen degenen die er niet waren achteraf spijt hebben dat men er niet was. Dan hadden ook zij kunnen horen dat een speciaal concert van onze harmonie, uit lichte muziek bestaande, hartverwarmend kan zijn. Het was een experiment. Gelet op de vele dankbare reakties lijkt het de moeite waard nader te bekijken of een concert als dit in de toekomst herhaald kan worden. Prins Sjef 1, Vorst Jan en de gehele Raad van Elf was ook pre sent. De dirigent, Pieter Poels, kreeg de carnavalsonderscheiding van Prins Sjef 1 omgehangen. Dirigent en muzikanten bedankt. o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- o- CARNAVALSCONCERT. 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 1