SPORTVERENIGING „OOSTRUM" b. Er een tentoonstelling zal komen die - voor de kerkelijke religieuze voorwerpen in de kerk zal komen en - voor de harmonie, werkcomitee en het verenigingsleven in het gemeenschapshuis zal worden ingericht. Velen hebben voor beide zaken, jubileumboekje en tentoon stelling, al belangrijke bijdragen geleverd door beschik baarstelling van gegevens, foto's e.d. Denk niet dat we al voldoende hebben. Vorige week nog hebben we uw aandacht gevraagd voor een aantal verenigingen waarvan we nog niets weten en ook niet weten waar de stukken en gegevens zijn gebleven. Ook foto's en gebeurtenissen in Oostrum zijn nog steeds welkom. Kijkt u allemaal nog eens of en wellicht nog iets heeft waarmee we verschrikkelijk blij zijn. Wat we niet weten of waarvan we geen gegevens of beelden ontvan gen daarvan kunnen we in de tentoonstelling zeker geen rekening mee houden; dat zou toch jammer zijn. Ook nog dit: het behoeven niet alleen gegevens te zijn van oudere datum, ook van de laatste jaren is iedere bijdrage heel erg welkom. Als iets niet duidelijk is vraag het even bij: - A. Janssen - tel. nr. 81662 - J. Janssen - tel. nr. 83555 (of op de Rabobank) Wederom heel erg bedankt. o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o Op vrijdag 29 januari wordt er een avond georganiseerd voor alle F en E-jeugd spelers. Aanvang: 19.00 uur in de kantine. De kinderen zullen om ongeveer 21.00 - 21.15 thuis worden ge bracht Wij wensen U een prettige avond. Jeugdleiders E en F. o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o 12

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 12