mag U natuurlijk Math Arts niet missen. Deze snasse kei zal U wel eens wat komen vertellen, dat weet U wel. Het hele programma zal als vanouds muzikaal omlijst worden door onze eigen onvolprezen Eikenhofkapel o.l.v. Sraar van Ser. Zoals u ziet belooft dit een avond te worden, die men zeer zeker niet zal vergeten. p.s. natuurlijk wordt er weer gezorgd voor de inwendige mens, want wat een honger krijg je toch op zo'n avond. o- o~ o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- O- 0- O- o- o- o~ o— o- o- O- O- O- O- O- O- O JEUGDCARNAVALALAAF!JEUGDCARNAVALALAAF! Tijdens het gezellige jeugdprinsenbal afgelopen zaterdag kwam er definitief een einde aan de regeerperiode van Jeugdprins Joris, Vorst Jules, Nar Bram en moesten ze aftreden als heersers over Oostrum, Lull en Boshuuze Aan de stille wens van vele vaders, die graag zien dat hun zoons in hun voetsporen treden, wilde dit trio dan ook graag voldoen. Weliswaar met enige spijt waren ze toch direkt bereid om hun eretekens in te leveren voor de door hun vaders aangeboden gewone kloffie. Zoals (bijna) alle jeugd volgden zij daarna gehoorzaam de weg die vaders hen voorgingen en werd in stijgende spanning en feestvreugde de komst van de nieuwe Jeugdprins afgewacht Dat de Karklingels een rijke historie hebben, zal iedereen bekend zijn maar dat er ook zeer vooruitstrevend (zelfs af en toe aan het onmogelijke) gewerkt wordt, is voor velen nog nieuws Op ons jeugdprinsenbal afgelopen zaterdag dacht dan ook iedereen dat we midden in een sience fiction film zaten toen men daar met een tijdmachine op zoek ging naar een nieuwe jeugdprins. Er werden verschillende figuren ten tonele gevoerd waaronder een robot, een holbewoner en zelfs een echte middeleeuwse ridder. Ze brachten allemaal een eigentijdse carnavals-act, toch bleek echter geen van allen geschikt voor de taak als jeugdprins. Na deze reis door de tijd werd de tijdmachine gestopt op 23 januari 1988. Dat leverde weer een aantal personen waaronder weer enkele vreemde figuren die echter direkt werden terugge stuurd met een uitnodiging voor ons spokenbal, carnaval smiddag Uit het drietal dat overbleef kwam de nieuwe Jeugdprins Marcel (Holthackers)Vorst Maurice (Mater) en Nar Twan (Thielen) te voorschijn. Uit de reactie van de zaal bleek dat men erg enthou siast was over de nieuwe heersers van de jeugd uit Karklingel- land. We nodigen dan ook alvast iedereen uit voor de receptie van de Jeugdprins en zijn gevolg, carnavalszondag na de'Hoogmis. 10

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 10