y "Jat C (lahi.) J(( <<lela REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK: No. 14.00.01.751 17e jaargang no.3. 21 januari 1988,. "D KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. V( ai mo n ie V ah C vrijdag 22 januari: medewerking Eikenhofkapel aan de Carnavals viering op Spraeland. zondag 24 januari: carnavalsconcert in het gemeenschapshuis. Dit concert begint om 20.11 uur. Alle leden van het orkest worden in uniform in het gemeenschapshuis verwacht om 19.45 u. maandag 25 januari: repetities in het gemeenschapshuis van 18.00 - 19.00 uur: repetitie voor het jeugdorkest van 19.00 - 20.00 uur: groepsrepetit ie voor de 2e en 3e kla netten van 20.00 - 22.00 uur: repetitie voor het gehele orkest. woensdag 27 januari: repetities in het gemeenschapshuis, van 18.15 - 19.00 uur: aspiranten tamboerkorps van 19.00 - 20.00 uur: het gehele tamboerkorps. N.B. De repetities voor het tamboerkorps (groepsgewijs) worden wekelijks afgesproken. vrijdag 29 januari: medwerking Eikenhofkapel aan de Carnavals vieringvoor ouderen bij cafe-zaal van Dijk. o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o MUZIEKVERENIGING OOSTRUM-VENRAY 1 O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O OOSTRUMs WEEKBLAD f

Oostrum's Weekblad | 1988 | | pagina 1